Story Behind Ashok Mama Name
Read More

कॅमेरामॅनच्या त्या कृत्याने अशोक सराफचे ‘अशोक मामा’ झाले..अशोक सराफ यांना असं पडलं मामा हे नाव

बऱ्याचदा काही काही मोठ्या घटनांमागे एखाद्या सध्या कारणाचा वाटा असतो. अशीच एक छोटी घटना आणि आज त्याच्या परिणाम…